आमचे ग्राहक

आमचे ग्राहक

  • श्री. अभिजीत कुंटे (आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ ग्रॅंडमास्टर – पुणे)
  • श्री. वैभव राजाभाऊ औरंगाबादकर (पुणे)
  • श्री. रोनील प्रमोद कुंटे (अभियंता – पुणे)
  • श्री. व श्रीकांत पांडुरंग इनामदार आणि सौ. नीला श्रीकांत इनामदार – विदीशा गार्डन प्रकल्प. ( मूळ गाव खटाव सध्या ठाणे. टीनेटा फार्मा. )
  • श्री. प्रकाश जीवन सोनलकर (पुणे)

या आमच्या सन्माननीय ग्राहकांनी आमच्याकडे सेवा घेऊन आम्हाला आम्ही सांगत असलेल्या सेवा देण्यासाठी व तसा प्रकल्प उभारणीच्या कामी ग्राहक या नात्याने जमीन खरेदी केली. आपणाला या मालकांच्या जागेवर येऊन प्रत्यक्ष प्रकल्प पाहणी करता येईल.