संपर्क

आमच्याशी संबंधित आमच्या अन्य उपक्रमांची संकेतस्थळे खालीलप्रमाणे

शेती आणि शिक्षण संदर्भात कार्यरत असलेली नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था www.nvssindia.com
गोवंशसंवर्धन आणि गोसाक्षरता क्षेत्रात तसेच देशी गायींच्या खरेदीसह पुरवठा करणारी आमची सेवाभावी व्यावसायीक फर्म www.godan.in