Blogs

blog

सावध ऐका पुढल्या हाका

कोकणावर मनापासून प्रेम करणा-या अन् कोकणातीलच मातीत जन्म झालेल्या पण आता पोटापाण्यासाठी परगावी असलेल्या किंवा सातासमुद्रापार असलेल्या बंधू-भगिनी आणि बांधवांसाठी हा माझा लेख आहे. ...

Continue Reading...