Blogs

blog

चवीचे वारसदार

।। श्रीपादश्रीवल्लभ प्रसन्न ।।
चवीचे वारसदार
( हापूसच्या घोंघावत्या झंझावातात अन् वारेमाप कौतुकात देशी रायवळ आंब्यांच्या जाती कुठच्या कुठे भिरकावल्या गेल्या. फलोत्पादन ...

Continue Reading...

blog

हापूस बागायतदार बना !

।। श्रीपादश्रीवल्लभ प्रसन्न ।।
श्री. महेश लक्ष्मण पळसुलेदेसाई ( अध्यक्ष, कोकणबाग ऍग्रोटुरीझम शेतकरी उत्पादक कंपनी – राजापूर )

( कोकणातून पोटापाण्यासाठी विस्थापित झ...

Continue Reading...

blog

सावध ऐका पुढल्या हाका

कोकणावर मनापासून प्रेम करणा-या अन् कोकणातीलच मातीत जन्म झालेल्या पण आता पोटापाण्यासाठी परगावी असलेल्या किंवा सातासमुद्रापार असलेल्या बंधू-भगिनी आणि बांधवांसाठी हा माझा लेख आहे. ...

Continue Reading...