कुळीद पीठ व नाचणी पीठ

कुळीद पीठ व नाचणी पीठ

आमच्या परिसरातील नैसर्गिक शेतीतून पिकवलेली नाचणी, कुळीथ विक्रीसाठी उपलब्ध

काजूगर

नैसर्गिकरीत्या आगीत, चुलीवर भाजलेले आणि प्रक्रियायुक्त काजूगर उप्तादन केल्यापासून १० दिवसांत ऑडरप्रमाणे मिळतील.

कुळीद पीठ व नाचणी पीठ